پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اُسطُرلاب: وسیله اندازه گیری ارتفاع آفتاب و ستارگان.

از آن در باب صلات به مناسبت سخن رفته است.

از راه‌های تشخیص قبله 1 و نیز وقت زوال (ظهر) 2، اسطرلاب است.

1 - تحفة السنیة 127.

2 - جواهر الکلام 7 102.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 479

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات سنجش

وابسته

علم به قبله به هیئت

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 479