پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، اسلام یکی از زوجین

اخص

اسلام زوجه اسیر، اسلام زوجه پناهنده، اسلام زوجه حربی، اسلام زوجه وارث

وابسته

اسلام زوج، زوجه ( فقه )، میراث کافر با اسلام زوجه

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 181
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 286
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 9
  • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 140
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 19 : صفحه 535، 536
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 324
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 8 : صفحه 160