پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبد، اسلام کافر، شرایط خصال کفاره

اخص

ایمان عبد کفاره

وابسته

عبد، عبد کافر، عبد کفاره، کافر حربی، کفاره ظهار، کفاره قتل ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 21
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 212
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 126
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 166
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 145
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 195، 197
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه (96-97)
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 72
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 430
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4 : صفحه 426
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 49
 • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 336، 337