پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اسلام کافر

اخص

اسلام زوج، اسلام زوجه

وابسته

زوجین، کافر حربی، نکاح کافر

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 181
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 116
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 108
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 19 : صفحه 535