پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسمای انبیا ( ع )

وابسته

ذبیحه مسیحی با ذکر اسم مسیح

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 83