پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ر.ک:اصولیون شیعه، اصولیون اهل سنت.

  1. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصولیون» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عالم اصولی، مجتهد اصولی

اعم

مجتهد ( اصول فقه )

اخص

اصولیون اهل سنت، اصولیون شیعه

وابسته

اخباریون، اصول فقه ( حوزه اصلی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصولیون به زیرصفحه اصولیون/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع