پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اطاله نماز، مستحبات نماز آیات

وابسته

خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، نماز آیات

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 173
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 194
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 469
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 449
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 421
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 274