پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، اطعام ( فقه )

وابسته

اطعام نجس، حیوان ( فقه )، متنجس، منع کودک از خوردن متنجس

منابع

  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه (357-358)
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 490