پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، اطعام ( فقه )

وابسته

اطعام متنجس، نجاسات ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (489-490)