پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، اغتیال ( کشتن به نیرنگ )

وابسته

اغتیال ذمی، اغتیال مال حربی، کافر حربی

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 582