پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اغتیال: به نیرنگ یا غافلانه کسی را کشتن /مال دیگری را به نیرنگ گرفتن.

مفهوم دوم: آنچه از اموال اهل حرب - بدون جنگ - به نیرنگ و فریب گرفته شود، در صورتی که در زمان صلح بوده است، باید به صاحبش باز گردانده شود، امّا اگر در زمان صلح نبوده، از آنِ گیرنده آن است و در چگونگی پرداخت خمس آن اختلاف است.

منشأ اختلاف، اختلاف نظر در صدق عنوان غنیمت بر آن است؛ کسانی که آن را مصداق غنیمت دانسته‌اند، به پرداخت خمس آن بدون در نظر گرفتن مؤنه سال قائل شده‌اند؛ لیکن آنان که آن را غنیمت ندانسته‌اند، پرداخت خمس را در صورتی واجب می‌دانند که مازاد بر مؤنه سال باشد 7 (--' خمس) .

به قول مشهور، مال ناصبی (--' ناصبی) که به اغتیال گرفته شده، از آنِ گیرنده آن است، لیکن خمس آن بدون در نظر گرفتن مؤنه سال باید پرداخت شود.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 583

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

اغتیال مال حربی، اغتیال مال ناصبی

وابسته

خمس ( عمل )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 583