پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارتداد، احکام زن، افتراق ( فقه )

وابسته

مرتد فطری ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 294
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 119
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 106