پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اقامه، مقدمات نماز

اخص

اقامه با اجرت، اقامه با خوف ترک نماز، اقامه بدون اذان نماز، اقامه بدون قصد قربت
به لحاظ اقامه گو:
اقامه بیمار، اقامه جنب، اقامه فرمانده سپاه
به لحاظ جماعت و فرادی:
اقامه نماز جماعت، اقامه نماز فرادی
به لحاظ جنسیت:
اقامه زن، اقامه مرد
به لحاظ حالت:
اقامه ایستاده، اقامه پشت به قبله، اقامه پیاده، اقامه سواره، اقامه نشسته
به لحاظ سفروحضر:
اقامه در حضر، اقامه مسافر
به لحاظ طهارت:
اقامه با طهارت، اقامه بدون طهارت
به لحاظ مؤذن:
اقامه غیر مؤذن، اقامه مؤذن
به لحاظ محجورعلیه:
اقامه کودک، اقامه ممیّز
به لحاظ مورد سقوط:
اقامه در باد، اقامه در باران، اقامه در تاریکی
به لحاظ نماز قضا:
اقامه نماز ادا، اقامه نماز قضا
به لحاظ نماز واجب:
اقامه نماز مستحب، اقامه نماز واجب
به لحاظ نوع نماز:
اقامه نماز احتیاط، اقامه نماز جهری، اقامه نماز عیدین
به لحاظ وقت نماز:
اقامه جاهل به وقت، اقامه عارف

وابسته

آمیزش بین اذان و اقامه، إفصاح در اقامه، اجاره بر اقامه، اجرت اقامه، احکام اقامه، اخلال در اقامه، اذان نماز، ارتداد اثنای اقامه، استخلاف ماموم، استقبال در اقامه، استقرار در اقامه، اشتباه در اقامه، اعاده اقامه، اعاده نماز، بی هوشی در اقامه، تثویب در اقامه، ترتیب اقامه، ترک اقامه، تعیین نماز در اقامه، تفریق بین نماز مشترک، تکرار اقامه، تکلم بعد از اقامه، تکلم بین اذان و اقامه، تکلم در اقامه، جنون در اقامه، حدث در اقامه، حکایت اقامه، حوقله در اقامه، حَدْر در اقامه، خواب در اقامه، ذکر بین اذان و اقامه، زیادی در اقامه، شرایط اقامه، شرایط سقوط اقامه، شک در اذان و اقامه، شنیدن اقامه، عدم کلام در اقامه، عربیت اقامه، غَنادر اقامه، فاصله اقامه با نماز، فاصله بین اذان و اقامه، فصول اقامه، فضیلت اقامه، قرائت ترجمه اقامه، قصد قربت در اقامه، قصر اقامه، قیام در اقامه، لحن در اقامه، مؤذن، محل استحباب اقامه، محل اقامه، مستحبات اقامه، مستی بین اذان و اقامه، مشروعیت اقامه، مکروهات اقامه، موارد سقوط اقامه، موالات در اقامه، نسیان اقامه، نقصان در اقامه، نماز با اقامه، نماز بدون اقامه، نماز بین اذان و اقامه، نماز مستحب بعد از اقامه، نیت اقامه، وجوب اقامه، وضو برای اقامه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اقامه نماز( مقابل اذان ) به زیرصفحه اقامه نماز( مقابل اذان )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 7 : صفحه 328
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 571
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 95
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 318
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 153
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 37
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 166
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 2
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 208
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 3 : صفحه 350
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 161
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 525
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 3 : صفحه 446
 • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 5