پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز

وابسته

حکومت اسلامی ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اقامه نماز ( برپاداشتن) به زیرصفحه اقامه نماز ( برپاداشتن)/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • ولایت فقیه : صفحه 45