پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز عیدین، اقتدای نماز واجب به واجب

وابسته

اقتدای عیدین به آیات، نماز عیدین

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 265
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 401