پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز عیدین، اقتدای نماز واجب به واجب

وابسته

اقتدای یومیه به عیدین، نماز عیدین، نماز یومیه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 265
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 272
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 501
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 401