پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اقتدای نماز واجب

اخص

اقتدای نماز ادا به قضا، اقتدای نماز جمعه به ظهر، اقتدای نماز قضا به ادا، اقتدای نماز نذری به یومیه
به لحاظ نماز آیات:
اقتدای آیات به احتیاط، اقتدای آیات به طواف، اقتدای آیات به عیدین، اقتدای آیات به میت، اقتدای آیات به یومیه
به لحاظ نماز احتیاط:
اقتدای احتیاط به آیات، اقتدای احتیاط به احتیاط، اقتدای احتیاط به طواف، اقتدای احتیاط به میت، اقتدای احتیاط به یومیه
به لحاظ نماز طواف:
اقتدای نماز طواف به آیات، اقتدای نماز طواف به احتیاط، اقتدای نماز طواف به عیدین، اقتدای نماز طواف به میت، اقتدای نماز طواف به یومیه
به لحاظ نماز عید:
اقتدای عیدین به آیات، اقتدای عیدین به طواف، اقتدای عیدین به یومیه
به لحاظ نماز میت:
اقتدای نماز میت به آیات، اقتدای نماز میت به احتیاط، اقتدای نماز میت به طواف، اقتدای نماز میت به یومیه
به لحاظ نماز یومیه:
اقتدای یومیه به آیات، اقتدای یومیه به احتیاط، اقتدای یومیه به طواف، اقتدای یومیه به عیدین، اقتدای یومیه به نذری، اقتدای یومیه به نماز میت، اقتدای یومیه به یومیه

وابسته

اقتدای نماز مستحب به مستحب، اقتدای نماز واجب به مستحب

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 152
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 265
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 501
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 246
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 320
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1673
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 325