پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، اقتدا

اخص

اقتدا به کنیز، اقتدا به مستحاضه، اقتدای زن به زن

وابسته

اقتدا به مرد، امامت جمعه زن، امامت زن

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 794
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 153
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 268
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 281
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 256
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1735
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 136