پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

واجبات کفایی

وابسته

تشکیل حکومت اسلامی، حکومت اسلامی ( فقه )

منابع

  • کتاب البیع جلد 2 : صفحه 465