پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اقرار مسرف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اقرار مُبَذّر

اعم

اقرار فاسق

وابسته

مسرف

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 428
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 208
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 383
  • عیون الحقائق الناظرة فی تتمة الحدائق الناظرة جلد 2 : صفحه 20
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 18 : صفحه 389