پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اقلّ طهر

اقلّ طُهر: کمترین مدّت پاکی از حیض.

کمترین مدّت پاکی زن از حیض (--» حیض) ، ده روز می‌باشد (--» طهر).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 627

اصطلاح‌نامه

اعم

مدت طهر

وابسته

اکثر طهر، حیض با اقل طهر، طهر بین حیض، طهر بین نفاس، طُهْر

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 18 : صفحه 309
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 147، 154
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 627
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 143
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 57
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 189
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 152، 157