پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبد، امامت ناقص

اخص

امامت جمعه عبد، امامت عیدین عبد

وابسته

امامت حرّ، عبد

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 155
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 97
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 300
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 335
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 283
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1733
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 170