پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

امامت فاسق

وابسته

غیبت کننده ( فقه )

منابع

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 5 : صفحه 186