پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

امامت ناقص

اخص

امامت امی، امامت اَرَتّ، امامت مؤوف اللسان

وابسته

اقتدا به امام غیر فصیح، امامت عجمی

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 153
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 92
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 295
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 497
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 341، 343
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 281
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 250، 256
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 327
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1638
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 132، 133، 134