پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

امامت جماعت

وابسته

اقتدا به مرد، اقتدای زن به مرد، امامت خنثی، امامت زن، ذکوریت امام جماعت، مرد، موقف ماموم امام مرد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه امامت مرد به زیرصفحه امامت مرد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 794
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 153
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 268، 274
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 238، 239
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 281
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 257
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 130، 152