پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

امامت ناقص

اخص

امامت صاحب جبیره، امامت مبطون، امامت متیمم، امامت مسلوس

وابسته

اقتدا به معذور

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 805
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 154
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 276
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 369
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 282
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 259
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 133