پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

امامت جماعت

وابسته

بافندگی، نسّاج

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 390
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 647
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 351
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1739
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 150