پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

امان

وابسته

بغات ( فقه )، کافر حربی

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 413