پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «انتصاب ( نصب کردن )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نَصْب ( انتصاب )

اعم

تعیین

اخص

انتصاب امام جماعت، انتصاب رهبری جامعه، انتصاب قاضی ( فقه )، انتصابات ولی فقیه، جعل ( انتصاب )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه انتصاب ( نصب کردن ) به زیرصفحه انتصاب ( نصب کردن )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.