پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انتفاع از نجاسات

وابسته

ادرار حرام گوشت، ادرار نجس

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 17