پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، انزال

اخص

احتلام زن

وابسته

انزال خنثی، انزال مرد، رطوبت مشتبه بین ادرار و منی زن

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 95
 • الفقه جلد 10 : صفحه 7
 • بدایة المجتهد و نهایة المقتصد جلد 1 : صفحه 41
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 219، 222
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 3
 • ریاض المسائل جلد 1 : صفحه 163
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 2 : صفحه 9
 • فقه السنة جلد 1 : صفحه 64
 • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 267
 • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 61
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 25