پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «انسان برهنه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

برهنه، عریان، لُخْت

اعم

انسان ( فقه )

اخص

زن برهنه، مرد برهنه

وابسته

آمیزش برهنه، امامت برهنه، برهنگی، طواف برهنه، نماز برهنه