پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

آن دسته از انسان هایی که به لحاظ اجزا و اندام ظاهری و نیز کمالات روحی ( عقل و عدم سفاهت ) دارای عیب و نقص نمی باشند.

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

انسان ناقص