پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

انعزال

انعزال: زوال قهری ولایت و نمایندگی.

عزل، بر کنار کردن نماینده از سمت خویش، و انعزال، کنار رفتن قهری وی از سمت نمایندگی است. از آن در باب هایی مانند وکالت، وقف، وصیّت و قضاء سخن رفته است.

کسی که به خاطر شایستگی یا برخورداری از شرایط خاص، از سوی

دیگری عهده دار کاری شده است - مانند وکیل 1 (--» وکالت) ، وصیّ 2 (--» وصیّت) ، قاضی 3 (--» قضاوت) و متولّی موقوفه 4 (--» وقف) - در صورت از دست دادن شایستگی یا فقدان شرط، به طور قهری از سمت خود بر کنار می‌شود و نیازی به عزل (--» عزل) وی نیست.

1 - جواهر الکلام 27 360 - 364.

2 - جامع المقاصد 11 276 - 277.

3 - جواهر الکلام 40 61.

4 - العروة الوثقی ( تکملة ) 1 229.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 698

اصطلاح‌نامه

اعم

زوال

اخص

انعزال قاضی، انعزال مأذون از مجتهد، انعزال نایب قاضی، انعزال وصی، انعزال وکیل، انعزال ولی فقیه

وابسته

عزل ( معزول کردن )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 13
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 291
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 698