پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

کسی که مأذون است از ناحیه مجتهد جامع الشرایط کاری را در راستای شأن مرجعیت انجام دهد.

اعم

انعزال

وابسته

مرگ مرجع تقلید

منابع

  • العروة الوثقی (ط.ج) جلد 1 : صفحه 40