پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انعزال

وابسته

عزل نایب قاضی، مرگ قاضی

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 305
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 66
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 424
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 360
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه (35-40)