پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اهلیّت

وابسته

قضاوت غیر جامع شرایط

منابع

  • العروة الوثقی (ط.ج) جلد 1 : صفحه 36