پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اهل آبادی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اهل سواد، اهل قُری، روستایی

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

آبادی، امان به اهل آبادی، نماز جمعه اهل آبادی، وصیت بر اهل آبادی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 244