پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اَشراف: اشخاص دارای جایگاه اجتماعی برجسته به لحاظ ریاست، ثروت یا نَسَب.

اشراف گاه بر اشخاص دارای منزلت معنوی نیز اطلاق می‌گردد (--' اهل فضل) . از آن به مناسبت در باب‌های زکات، وکالت، نکاح و قضاء سخن رفته است.

از سهم زکات مؤلفة القلوب به دو نوع از اشراف داده می‌شود؛ ن