پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَغَمّ: بر پیشانی موی روییده.

از آن در باب طهارت سخن رفته است.

کسی که مو بر پیشانی او روییده است، باید مانند فرد معمولی و متعارف وضو بگیرد و آن بخش از پیشانی را که جزء صورت به شمار می‌رود، بشوید. 1 تیمّم بر مویی که بر پیشانی روییده، صحیح است. 2

1 - جواهر الکلام 2 147.

2 - 5 207 و العروة الوثقی 1 495.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 584

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

کسی که بر پیشانی او موی روییده است.

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

وضوی اغم

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 180
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 584