پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اِلی : لفظ دلالت کننده بر نهایت چیزی

' الی ' از ادات غایت است و در مبحث مفهوم غایت به کار می‌رود، مثل: ' سرت من البصرة الی الکوفة '. به کلمه‌ای که بعد از ' الی ' می‌آید ' غایت ' و به جمله یا کلمه‌ای که قبل از آن می‌آید ' مغیّا ' می‌گویند. در مثال بالا، کوفه، غایت است برای سیر که از بصره (مغیّا) شروع شده است.

نیز ر.ک:مفهوم غایت ( اصول فقه ).

منابع

  1. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 126
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات غایت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اِلی به زیرصفحه اِلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 220
  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 126
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 88
  • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 157