پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ایمان

ایمان: اعتقاد به امامت و ولایت أئمه دوازده گانه.

در کلمات فقها گاهی ایمان به معنای اسلام نیز آمده است (--» اسلام) .

از ایمان به معنای اعتقاد به ولایت امامان علیهم السّلام در باب‌های بسیاری مانند اجتهاد و تقلید، طهارت، صلات، زکات، خمس، صوم، اعتکاف،

حج، وقف، نذر، قضاء و شهادات بحث شده است.

ایمان یکی از فرائض و واجبات، بلکه اهم آن‌ها است و شرط صحّت و قبولی تمامی عبادت‌ها نیز می‌باشد. بر شرط بودن ایمان در صحّت عبادات، و بطلان عبادات فاقد ایمان ادّعای اجماع شده است. 1 ایمان در مرجع تقلید 2، امام جماعت 3 و جمعه 4، مستحق زکات 5 و خمس 6، قاضی 7، شاهد 8، و تقسیم کننده اموال که از جانب حاکم شرع منصوب گردیده است 9، شرط می‌باشد. بسیاری از فقیهان در مؤذّن جماعت 10 و نایب در حج 11 نیز ایمان را شرط دانسته‌اند.

(--» أئمّه)

1- جواهر الکلام 15 63.

2 - العروة الوثقی 1 9.

3 - 797.

4 - جواهر الکلام 11 296.

5 - 15 378.

6 - 16 115.

7 - 40 12.

8 - 41 16.

9 - 40 327.

10 - العروة الوثقی 1 608.

11 - 2 504.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 749

اصطلاح‌نامه

اعم

اسلام ( فقه )

اخص

ایمان اهل خبره، ایمان غسال، ایمان مرجع تقلید، ایمان ولد الزنا
به لحاظ حبوه:
ایمان محبو، ایمان محبومنه
به لحاظ سیاسات:
ایمان ذابح، ایمان شاهد ( فقه )، ایمان قاضی ( فقه )
به لحاظ عبادات:
ایمان امام جماعت، ایمان حج گزار، ایمان روزه دار، ایمان عامل زکات، ایمان عبد کفاره، ایمان مستحق خمس، ایمان مستحق زکات، ایمان مستحق قربانی، ایمان مستحق کفاره، ایمان موذن، ایمان نایب حج، ایمان نمازگزار

وابسته

بینه ایمان، تولی (دوستی اهل بیت)

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ایمان ( خاص ) به زیرصفحه ایمان ( خاص )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 339
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 72
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 314
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 257
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 195، 197
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 21
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه (57-59)
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 338
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 126
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 749
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 64