پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بازی ( فعل )

وابسته

بازی با گردو، تخم ( بیض )، قمار ( فقه )

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 9