پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بازی ( فعل )

وابسته

تخته نرد، مسابقه با نرد