پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بازی ( فعل )

وابسته

قمار ( فقه )

== منابع ==[۱]