پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات تکبیرة الاحرام

وابسته

دست

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 120
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 241
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 235
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 216