پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فرقه‌ها ی باطل ، منابع:

عین الحیاه جلد 1 صفحه 81

تشخیص حق و باطل در حکومت اسلامی ، منابع:

آداب روزه داری احوال روزه داران صفحه 198

وضع حدیث درباره اکراه عمربن خطاب،40قبل ازهجرت-23ق. از باطل ، منابع:

الاستغاثه فی بدع الثلاثة جلد 2 صفحه 51

آیات درباره تفضیل حق بر باطل و جاودانگی حقیقت و زوال پذیری باطل ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شصت وهفت و شصت وهشت) اخلاق اسلامی جلد 1 صفحه 107

آیه 018 انبیاء درباره سرکوبی باطل به وسیله حق توسط خدا ، منابع:

مراحل اخلاق در قرآن صفحه 71

تشخیص حق و باطل توسط قوه عاقله ، منابع:

مراحل اخلاق در قرآن صفحه 77

حدیث امام صادق (ع) درباره ستایش تقوا و اسباب تقوا و ضرورت اجتناب از باطل ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شصت وهفت و شصت وهشت) اخلاق اسلامی جلد 1 صفحه 299

حدیث درباره بیان حق و نفی باطل در سود و زیان ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شصت وهفت و شصت وهشت) اخلاق اسلامی جلد 1 صفحه 107