پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

باطن اشیاء، متنجس

وابسته

شک در نفوذ آب به باطن متنجس، طهارت با خورشید

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه (47-48)