پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «باقربیدهندی ، ناصر ، 1337 -» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

باقری بیدهندی‏،ناصر؛ بیدهندی قمی،ناصر؛ بیدهندی،ناصر