پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بام خانه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سطح دار

اعم

بام

وابسته

اذان در بام خانه، روفتن برف از بام خانه اجاره‌ای، زیارت حضرت زهرا (س ) از بام خانه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 20 : صفحه 100
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 340